Wednesday, August 7, 2013

वू दिनु भी क्य दिन छा गाफिल !ऊं दिनु की गाफ़िल*, बिजां औंदी याद,
जब मेरा पोस्ट-ग्रेजुएट होण का बाद,
बीस-बाइस सालौ, ज्वान गबरु होन्दु छौं,
माँ की वीं बात परैं, बुकरा-बुकरी रोंदु छौं
कि कख रैन्दि जाँणू तू रोज तन झुम्दी,  
ततुरु दिन काट्दी तू सुद्दी लंडेरु घुम्दी।
हे निर्भैगी !
और नी करि सक्दि त मटरै बिण्दू,  
कखी पुङ्ग्डॉ मा क्वी पगारै चिण्दू,
कामै चीज त तिन क्वी भि नि सीखी,
क्य पाइ तिन तथा पढि-लिखीकी ??      

 गाफ़िल*, =बेपरवाह 

1 comment:

  1. अजगालै पढ़ैलिखै घुमणा खुणै ही ह्वैग्‍याई। सार्थक गीत।

    ReplyDelete